Za tieto ženské bolesti môžu nešťastné vzťahy!

7143
Problems with pain of abdomen

Už generácie máme tendenciu prisudzovať úmornú bolesť chrbta zlému sedeniu alebo migrénu genetickej výbave po tete z desiateho kolena. Lenže podľa nových teórií je často príčinou vaša zaťažená myseľ.

Už sa vám tiež určite niekedy stalo, že ste trpeli migrénou v čase, keď ste nevedeli, čo bude ďalej, či ste mali žalúdočné neurózy a črevné ťažkosti, keď ste sa búrlivo rozchádzali s partnerom. Tieto stavy psychosomatická medicína vysvetľuje ako zrkadlenie psychickej kondície.

Skrze bolesť sa prejavujú napríklad staré krivdy, zlé zážitky z detstva, negatívne zážitky, ktoré si možno ani neuvedomujete, ale napriek tomu sú vo vás uložené ako nejaký počítačový kód na disku.

Pôvodca väčšiny chorôb je, povedzme, vo vašom emočnom softvére. Problém v určitej partii tela je potom výstražný trojuholník, ktorý má preniesť informáciu, že v mysli nie je harmónia.